GTZ 2012 2nd International Scientific Meeting STATE AND TRENDS OF CIVIL ENGINEERING

Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 2012-01-31 00:00:00
Rok za prijavu učešća 2012-01-31 00:00:00
Rok za dostavljanje radova
Početak konferencije 2012-06-07 00:00:00
Završetak konferencije 2012-06-09 00:00:00